آکادمی کاراته شاهوار - آکادمی کاراته شاهوار
Shahvar 
 Shitoryu 
Academy 

آکادمی شیتوریو شاهوار

اخبار و رویدادهای آکادمی شیتوریو شاهوار

ادامه مطلب
Shahvar 
 Kyokushin 
Academy 

آکادمی کیوکوشین شاهوار

اخبار و رویدادهای آکادمی کیوکوشین شاهوار

ادامه مطلب

معرفی اساتید کاراته ایران

دانش ورزش

3 حركت براي از بين بردن ...
cache/resized/75ef3ae5cffb76c089a379d976645753.png
ست های دمبل :کنار یک نیمکت یا صندلی محکم بایستید، یکی از ...
ادامه مطلب
از دست دادن آب بدن به چه ...
cache/resized/75ef3ae5cffb76c089a379d976645753.png
      آیا بدن ما برای جبران آب از دست رفته به ما كمك ...
ادامه مطلب
اصول انجام فعاليتهاي ...
cache/resized/75ef3ae5cffb76c089a379d976645753.png
اصول انجام فعاليتهاي ...
ادامه مطلب
اقدامات اولیه درمانی در ...
cache/resized/75ef3ae5cffb76c089a379d976645753.png
1- محافظت و پیشگیری از آسیب بیشتر مثلاً با استفاده از وسایل ...
ادامه مطلب

فرم ورود

martial arts

SOME THOUGHTS ON CROSS-TRAINING

Submitted by staff on Wed, 03/31/2010 at

martial arts - 
CREب ظUTCEچهارشنبهب ظUTCE
YJNF5READMORE
Aikido Techniques

Submitted by staff on Thu, 04/01/2010 at

martial arts - 
CREب ظUTCEپنج شنبهب ظUTCE
YJNF5READMORE
KUNG FU BY OSMOSIS

Submitted by staff on Fri, 04/02/2010 at

martial arts - 
CREب ظUTCEجمعهب ظUTCE
YJNF5READMORE
The Difference Between Karate and Kung Fu

Submitted by staff on Mon, 04/05/2010 at

martial arts - 
CREب ظUTCEدوشنبهب ظUTCE
YJNF5READMORE
ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

self defense

Does Karate Work as Self-Defense?

Submitted by staff on Wed, 08/12/2009 at

self defense - 
CREق ظUTCEپنج شنبهق ظUTCE
YJNF5READMORE
Karate Self-Defense Techniques and Tips

Submitted by staff on Thu, 08/13/2009 at

self defense - 
CREق ظUTCEجمعهق ظUTCE
YJNF5READMORE
Karate and How It Can Benefit Your Health

Submitted by staff on Tue, 10/27/2009 at

self defense - 
CREب ظUTCEسه شنبهب ظUTCE
YJNF5READMORE
Self Defense Programs For Kids

Submitted by staff on Tue, 11/03/2009 at

self defense - 
CREق ظUTCEسه شنبهق ظUTCE
YJNF5READMORE

karate for beginners

The Ancient Art of Karate: Goju-Ryu

Submitted by 21etarak12 on Tue, 08/11/20

karate for beginners - 
CREق ظUTCEچهارشنبهق ظUTCE
YJNF5READMORE
Karate Principles: Kata

Submitted by staff on Tue, 08/11/2009 at

karate for beginners - 
CREق ظUTCEچهارشنبهق ظUTCE
YJNF5READMORE
Karate Principles: Dojo

Submitted by staff on Tue, 08/11/2009 at

karate for beginners - 
CREق ظUTCEچهارشنبهق ظUTCE
YJNF5READMORE
Karate Styles: Shotokan Karate

Submitted by staff on Tue, 08/11/2009 at

karate for beginners - 
CREق ظUTCEچهارشنبهق ظUTCE
YJNF5READMORE